Kurumunuza özel anket formları aracılığı ile departman temsilcilerinizden, üretilen belgelerle ilgili bilgilerin alınmasıyla gerçekleştirilir. Fizibilite çalışmalarının amacı, arşiv materyallerinden en üst düzeyde yararlanmayı ve gereksinim duyduğunuz belgeye en kısa sürede erişiminizi sağlamaktır.

Kurumunuz bünyesinde yapılacak envanter çalışmasına dayandırılarak hazırlanacak Saklama Planı ile Kurumunuz birimlerince üretilen tüm belgelerin yaşam sürecindeki hareketleri karara bağlanacaktır.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Kurumunuza özel anket formları aracılığı ile departman temsilcilerinizden, üretilen belgelerle ilgili bilgilerin alınmasıyla gerçekleştirilir.

Fizibilite çalışmalarının amacı, arşiv materyallerinden en üst düzeyde yararlanmayı ve gereksinim duyduğunuz belgeye en kısa sürede erişiminizi sağlamaktır.

ENVANTER ÇALIŞMALARI

Kurumunuza özel olarak hazırlanacak anket formları çerçevesinde,

Belge envanterleri oluşturulmakta,

Kurum genelinde üretilen belge türleri çıkarılmakta,

Belgelerin saklama süreleri belirlenmektedir.

SAKLAMA PLANI

Kurumunuz bünyesinde yapılacak envanter çalışmasına dayandırılarak hazırlanacak Saklama Planı ile Kurumunuz birimlerince üretilen tüm belgelerin yaşam sürecindeki hareketleri karara bağlanacaktır. Bu çerçevede,

Üretilen belgelerin kurumdaki saklama süresi,

Hukuksal saklama süresini dolduranların imhası,

Kurumsal ve araştırma potansiyeline sahip belgelerin Devlet Arşivleri ‘ne devredilmeleri, ile ilgili kriterler yasal mevzuat ve temel arşivsel değerlendirme ölçütleriyle yıl bazında değerlendirilecektir. Saklama Planı hazırlama çalışmaları, üniversitelerin Bilgi-Belge Yönetimi akademisyenlerinin danışmanlığında yürütülmektedir.