Özel Arşiv Hizmetleri ile…

Özel arşivlerinizdeki dokümanlarınızın tasnifi

Son sistem restorasyon işlemleri

İstediğiniz materyallerin taranıp elektronik ortama aktarılması

İntranet veya Internet ile araştırma hizmetleri verebilme ayrıcalıklarını yaşayacaksınız…

Dijital Arşiv Sistemi/Doküman Arşiv Yönetim Sistemi İle…

Belgelerinize kolay erişim, dilediğiniz gibi kullanma, kopyalama, yayınlama

Birden fazla kullanıcının aynı anda bilgi edinmesi ve amaçları doğrultusunda kayıtları inceleyip kullanmasını sağlama

Belgelerinizin yıpranmasını önleme

İşgücü verimini arttırıp, maliyetleri düşürme

Ödünç-iade sorunlarınızı azaltma

Zaman ve yer kayıplarını önleme

Araştırma kullanımlarına açma avantajlarına sahip olabilirsiniz…