Osmanlıca matbu, rik’a, nesih, divani, sülüs, talik, siyakat vb. yazı türleri ile yazılmış kitap, defter, dergi, ferman, berat vb. dokümanlarınızın

  • Okunması
  • Transkribe edilmesi (günümüz alfabesine çevrilmesi)
  • Günümüz Türkçesine uygun olarak sadeleştirilmesi
  • Özet ve indeks çıkarılması
  • Son sistem restorasyon işlemlerinin yapılması
  • Dijital ortama aktarılarak Dijital Arşiv’in oluşturulması sağlanmaktadır.