Dijital Arşiv ile;

Hukuksal süreç açısından orijinalinin saklanması zorunlu olan belgelerin dijital ortama aktarılmasıyla belge serilerinizin bütünlüğünün korunması ve gereksinim duyulan belge-bilgiye en kısa sürede erişim sağlanması, ayrıca; kurumların iç işleyişiyle ilgili olarak üretilen ancak yasal nedenlerle saklanmasına gerek olmayan belgelerin dijital ortama aktarılması ve istenirse imha edilmesi;

Dijital Arşiv Sistemi/Doküman Arşiv Yönetim Sistemi İle…

Belgelerinize kolay erişim, dilediğiniz gibi kullanma, kopyalama, yayınlama

Birden fazla kullanıcının aynı anda bilgi edinmesi ve amaçları doğrultusunda kayıtları inceleyip kullanmasını sağlama

Belgelerinizin yıpranmasını önleme

İşgücü verimini arttırıp, maliyetleri düşürme

Ödünç-iade sorunlarınızı azaltma

Zaman ve yer kayıplarını önleme

Araştırma kullanımlarına açma avantajlarına sahip olabilirsiniz…